Op dit moment wordt er een nieuwe Landsverordening aanpak kindermishandeling en relationeel geweld voorbereid. Deze landsverordening regelt de wettelijke basis van de beschermingscode (Kódigo di Protekshon) en de inrichting van een meld- en adviespunt (ProtehaMi). De wet voorziet in meldrecht in plaats van meldplicht, dat betekent dat professionals niet verplicht zijn te melden, maar wel verplicht zijn bij (vermoedens van) kindermishandeling en relationeel geweld de Kódigo di Protekshon te gebruiken. In de wet is ook vastgelegd welke beroepsgroepen de Kódigo moeten gebruiken, wat de taken van het advies- en meldpunt zijn en hoe geregistreerd en gerapporteerd moet worden. Ook zijn er bevoegdheden vastgesteld voor wat betreft het mogen opvragen en verwerken van persoonsgegevens en het doorbreken van beroepsgeheim.

De wet biedt een model protocol en verplicht alle organisaties om schriftelijk vast te stellen hoe binnen hun organisatie omgegaan wordt met de Kódigo di Protekshon.