De Kódigo di Protekshon is een code die geldt voor alle professionals op Curaçao die werken met kinderen, jongeren en volwassenen op het gebied van welzijn, onderwijs, gezondheid en veiligheid. Met de Kódigo di Protekshon worden duidelijke afspraken gemaakt hoe zij kindermishandeling en relationeel geweld kunnen signaleren en welke stappen ze vervolgens kunnen zetten om onveilige situaties te voorkomen of te stoppen. De Kódigo di Protekshon geldt voor alle professionals die werkzaam zijn als zelfstandige of bij een instelling op het gebied van (jeugd)hulpverlening, (jeugd)gezondheidszorg, onderwijs, leerplicht, kinderopvang, naschoolse opvang, wijk- en buurtwerk, sportleiding, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, slachtofferzorg, migrantenzorg, (jeugd)reclassering, kinderbescherming, justitiële zorg en politie.

Deze website is een platform voor iedereen die meer informatie wil of ondersteuning zoekt bij het toepassen van de Kódigo di Protekshon. Behalve een uitleg van de 5 stappen wordt er ook informatie over capaciteitsontwikkeling aangeboden en is voorzien in een sociale kaart, een toolkit en magazines.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@kodigodiprotekshon.com.