4. Weeg de kindermishandeling en/of het relationeel geweld

Breng alle gegevens in kaart: de signalen, het overleg met collega’s, het gesprek met de betrokkenen en eventueel het advies van een supervisor di kódigo of ProtehaMi. Maak een inschatting van de aard en ernst van de situatie: hoe groot is het risico op zowel directe als toekomstige onveiligheid voor het kind? Het kan ook zijn dat er weinig aan de hand blijkt of dat er iets anders speelt. In dat geval kan de beschermingscode afgesloten worden. Bij twijfel: vraag (opnieuw) advies aan de supervisor di kódigo of aan ProtehaMi.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

4 februari 2024